Parama

Pagrindiniai Gaudijos vaišnavų religinė bendruomenė lėšų šaltiniai yra komercinių organizacijų ir privačių asmenų aukos.

Labdarai ir paramai gautas lėšas “Gaudijos vaišnavų religinė bendruomenė” naudoja tik religinės bendruomenės įstatuose numatytiems tikslams.

Bankinė parama

Paremti galite padarydami pavedimą į mūsų banko sąskaitą.

Gaudijos vaišnavų religinė bendruomenė

LT263500010006258005

Banko kodas: 35000

SWIFT: EVIULT21XXX

PAYSERA LT

Mob: 8-689-63281,

El.paštas: saulesjega@gmail.com

1,2 procentai

Vienas iš būdų prisidėti prie bendruomenės vykdomos veiklos plėtojimo, yra paskirti 2% nuo savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Tokią teisę Jums suteikia Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Jums tai nieko papildomai nekainuoja — tereikia užpildyti prašymo formą ir siųsti adresu saulesjega@gmail.com

Formos atsisiųsti:

  • Parama Gaudijos vaišnavų religinė bendruomenei

Užpildytos formos pavyzdys

Detali informacija VMI svetainėje: „2 procentai gyventojo pajamų mokesčio – paramai“.

Gaudijos vaišnavų religinė bendruomenė

Internete: http://www.gaudijosvaisnavai.lt

PRAŠYMO UŽPILDYMAS:

10. AVMI turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas.

11. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

12. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.

13. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

14. 1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas.

15. 2 laukelyje nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė.

16. 3 laukelyje gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo, buto numeris).

17. 4 laukelyje telefono numeris.

18. 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas (jeigu toks yra).

19. 6 laukelyje – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t. y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti.

20. 7 laukelyje prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena).

21. 8 laukelyje pažymima „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas.

22. 9 laukelyje nurodomas paramos gavėjo (-ų) eilutės numeris.

23. 10 laukelyje – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t. y. tas paramos gavėjo numeris (kodas), kurį jam suteikė Įmonių rejestro tarnyba.

24. 11 laukelyje pilnas paramos gavėjo pavadinimas.

25. 12 laukelyje paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris).

26. 13 laukelyje banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita, pavadinimas.

27. 14 laukelyje banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita, kodas.

28. 15 laukelyje – paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią bus pervesta pajamų mokesčio dalis, numeris.

29. 16 laukelyje – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai, bendra 16 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų.

30. 17 laukelyje – nurodomas papildomų lapų skaičius (jeigu papildomi lapai pridedami).

31. Papildomas lapas užpildomas tuo atveju, jeigu nurodomi daugiau kaip 4 paramos gavėjai.

32. 18 laukelyje (papildomo lapo) – nurodomas papildomo lapo numeris.

33. Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę.

34. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys.

35. Prašymą, kuriame nurodyti ne visi reikalaujami duomenys, nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę patikslinti, pateikdamas naują patikslintą prašymą (naujai pilnai užpildytą), tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kuriuos pateikiamas prašymas, liepos 1 dienos.


ĮGYVENDINTI DARBAI

Sumokėta teisininkui už jo paslaugas padedant parengti bendruomenės įstatus ir bendruomenės įteisinimą... - 1008,22€.

Sumokėta VĮ Registrų centrui už laikiną pavadinimo suteikimą bei dokumentų persiuntimus - 21,22€.

Pateiktas pranešimas-prašymas informuojants Teisingumo ministeriją apie religinės bendruomenės įsteigimą ir prašantis patvirtinti įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams - 2,36€.

Pateiktas prašymas įregistruoti religinę bendruomenę VĮ Registrų centras - 30,99€.

Sukurtas ir nupirktas oficialus bendruomenės antspaudas - 19,00€.

Pateiktas prašymas dėl paramo gavėjo statuso suteikimo VĮ Registrų centras - 2,90€.