Vegetarinė mityba įteisinta mokyklose ir darželiuose

2016 m. gegužės 10 d.

Gauname atsakymą iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, kuriame nurodyta:

"Valstybinės maisto ir veterinarijos tamybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Aprašo 40 punkte nustatyta, kad sudarant vaikų maitinimo valgiaraščius turi būti atsižvelgiama j rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams. Aprašas užtikrina galimybę tam tikrus maisto produktus keisti kitais (vegetariški valgiaraščiai taip pat gali būti bendra tvarka teikiami derinti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ar jos padaliniuose).

Kaip Tarnybą telefonu informavo Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai, 2016 m. balandžio 8 d. vykusiame tarpžinybinės darbo grupės vaikų maitinimo paslaugų ugdymo ir socialinės globos jstaigose organizavimo problemoms spręsti posėdyje tarp kitų aktualių, susijusių su vaikų maitinimo organizavimu, problemų buvo svarstytas ir vegetarinio maitinimo organizavimo klausimas. Vienas iš darbo grupės pateiktų siūlymų vaikų mitybai gerinti — parengti vegetarinio maitinimo organizavimo rekomendacijas. Konkretūs terminai šioms rekomendacijoms parengti nebuvo nustatyti, tikėtina, jog rekomendacijos bus parengtos 2016 m. liepos- rugpjūčiro mėnesiais.


2017 m. liepos 14 d.

Susitikime su sveikatos ministru Aurelijumi Veryga aptarėme vegetarinio meniu viešajame sektoriuje įgyvendinimo startegiją. Vegetarinio meniu sudarymui rekomendacijos jau yra visose įstaigose. Reikalaukite vegetarinio meniu vaikų darželiuose, mokyklose, globos namuose, ligoninėse, kariuomenėje, įkalinimo įstaigose.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija