Dievas yra gyvybė, meilė, išmintis, esmė, visagalybė, visažinojimas, visa esatis !

Aš esu Dievo kūdikis, Dievo pasireiškimas, ir kiekviena akimirką liejasi Jo gyvybė, meilė, išmintis ir galybė į mane ir per mane.

Aš esu neatskiriamas nuo Dievo, ir Jo įstatymu valdomas. Aš esu Dvasia, tobula, šventa, darni.

Niekas negali man pakenkti ar mane susargdinti, ar įbauginti, nes dvasia yra Dievas, o Dievas negali sirgti ar ko bijoti.

Per ši kūną reiškiasi dabar mano tikrasis aš.

Dievas veikia manyje, kad norėčiau ir daryčiau, ką Jis nori, ir aš tai darau, ir Jis negali klysti.

Niekas negali man nesisekti.

Nėra džiaugsmo materijoje ! Materijoje nėra tikrenybės, gyvybės nei išminties .

Skausmas, ligos, senatvė ir mirtis negali manęs įveikti, nes jie nėra tikri .

Visame pasaulyje nėra nieko, ko aš turėčiau baimintis, nes Tas, kurs manyje, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje yra !


Bhagavad Gita - Palaimintoji Giesmė.pdf

Bhagavad Gita Palaimintoji Giesmė


vydunas-mitimas.pdf

Sveikata, Jaunumas, Grožė


Sveikata Jaunumas Grožė.pdf

Sveikata, jaunumas, grožė, gimdymo slėpiniai